کودکانه هایم تمامی ندارد...

There Is No End To My Childhood

یاد من باشد...

  • شارمین امیریان
  • دوشنبه ۱۰ دی ۹۷
  • ۱۱:۰۴

همه دنیا بخواد و تو بگی نه

نخواد و تو بگی آره تمومه

همین که اول و آخر تو هستی

به محتاج تو محتاجی حرومه


+ شاعر عنوان: سهراب سپهری

+خواننده شعر پست: احسان خواجه امیری


  • نمایش : ۴۸