کودکانه هایم تمامی ندارد

There Is No End To My Childhood

می روم با خودم قدم بزنم...

  • يكشنبه ۲۰ اسفند ۹۶
  • ۲۲:۱۲

چه استراحت خوبی است در جوار خودم

خودم، برای خودم، با خودم، کنار خودم

همین دقیقه که این شعر را تمام کنم

از این شلوغ ِ شما می روم به غار خودم


(احسان افشاری)


+ عنوان از: بهاره سالارآبادی

  • نمایش : ۹۰