کودکانه هایم تمامی ندارد

There Is No End To My Childhood

قشنگ ترین سه گانی دنیا

 • چهارشنبه ۱۶ اسفند ۹۶
 • ۰۰:۰۳

نتیجه تصویری برای لیکن رفیق بر همه چیزی مقدمست


یکی از آیتمهای خوشبختی این است که سه تا دوست قدیمی داشته باشی که بین 16 تا 19 سال است که با همید. اصلا با هم بزرگ شده اید و از همه زوایایی شخصیتی هم خبر دارید. در روزهای شادی و غم کنار هم بوده اید. هر وقت هر کدامتان به بن بست خورده اید، آن سه تای دیگر از بن بست خودشان سرک کشیده اند و آمده اند تا به هر شکل ممکن غم به بن بست خوردن آن دیگری را برطرف کنند؛ با سنگ صبور و گوش شنوا شدن، با مسخره بازی و بگو بخند، با تصمیمهای یهویی برای بیرون رفتن و تا دیروقت ماندن و هزار تا سلفی گرفتن که در همه آنها یک نفرشان شکلک در آورده است، با دور هم نشستن و دسته جمعی فحش دادن به روزگار، با آش رشته پختن و بستنی خریدن و مادرخرج شدن و خلاصه با هر روشی که فکرش را بکنید. سه تا دوست قدیمی که تا می توانند غمهای خودشان را، هر چه قدر هم بزرگ، از هم مخفی می کنند تا باد پاییزی صحن دلهایشان نباشند، اما خودشان در هر غصه ی بقیه، هر چه قدر هم کوچک، سهیم می شوند. سه تا دوست که می توانید ساعتها با هم بنشینید و با هر ادبیاتی که دلتان خواست حرف بزنید و توی سر و کله هم بزنید و به هم فحش بدهید و قربان صدقه هم بروید و در مورد خصوصی ترین های زندگیتان روده درازی کنید و اصلا متوجه گذر زمان نشوید. سه تا دوست که در کنارشان می توانید خود خود خودتان باشید.


روزگارتان پر از این خوشبختی ها....

 • نمایش : ۸۵
 • خودت باش
  ۱.بهار
  ۲.؟
  ۳.؟
  بنظر منم یکی از خوشبختی های دنیا داشتن دوست خوبه اما اینکه بتونی کنار دوست خوب خود خود خودت باشی یه چیز بالاتر از خوشبختی هست...
  2. اکرم
  3. راضی

  آره واقعا... تو هم از همین جور دوستایی.
  جناب قدح
  خوشبختی هاتون پایدار :)
  مرسی. شما هم. =)