کودکانه هایم تمامی ندارد

There Is No End To My Childhood

مرگ پایان کبوتر نیست...

  • يكشنبه ۱۰ دی ۹۶
  • ۱۹:۳۸

مادر مهربان یک دوست بی نظیر آسمانی شد... لطفا برایش فاتحه بخوانید.


سهیلا جانم؛ فقط می توانم برای مادر دوست داشتنی ات رحمت و مغفرت و برای تو دوست نازنینم صبر و تحمل بخواهم

  • نمایش : ۹۴