کودکانه هایم تمامی ندارد

There Is No End To My Childhood

نخواستیم اصلا!

 • سه شنبه ۳۱ مرداد ۹۶
 • ۰۱:۴۲

بگذار آدمهایت همین قدر غیرقابل اعتماد باشند! همین قدر دروغ بگویند! همین قدر دورویی کنند، همین قدر بی احساس باشند! فقط بی زحمت، اصل و اساس خوبی و یکرنگی را هم نابود کن تا ما دلمان به چیزی خوش نباشد و امیدهای واهی نداشته باشیم! آن آپشن غر زدن هم خود به خود غیرفعال می شود!

 • نمایش : ۸۲
 • نازلی
  والا ما میذاریم آمها همینطور تخته گاز برن
  اما بنده های خدا دیگه کارشون به تازوندن میکشه
  اونم درست رو اعصاب و اعتماد  ما
  خخخ
  به به نازلی خانوم. چه قدر خوشحالم کردی عزیزم.

  آره والا! می فهمم چی می گی.