کودکانه هایم تمامی ندارد

There Is No End To My Childhood

خودت باش
کاش میشد
کاااااااش
دخترخوب
سلام مجدد
میگم همیشه که اومدیم باید اول درباره من رو بخونیم بعد پست جدید رو؟یاد اذن دخول امامزاده ها افتادم...
سلام گلم.

ها ها ها... نه عزیزم. درستش کردم.