کودکانه هایم تمامی ندارد

There Is No End To My Childhood

خودت باش
من و شما که آروغ بزنیم یه بچه میفته بیرون نباس اینقده.... 
استیکر بد نگاه کردن!

۵ سال بود کسی دختر به دنیا نیاورده بود!
طلوع ماه
ای جان:-)
مرسی مامان درسا!
جانت سلامت طلوع جان!
=)
بهار شیراز
اسم نی نی آوردی دلمو آب کردی، زیر گلوی نی نی میخوامممممممممممممممممم
تو که معذورات نداری بیار خو! خخخ
من عشق دست و پای نی نی ام! مخصوصا دستای کوچولوی خوشگلش.
مینا
منظورت ازاین اسمی که واسه عنوان این پست گذاشتی "اجاق کور" چیست؟
"اجاق کور" یه کلمه مردسالارانه ست که به منظور تحقیر زن بکار می ره و مسئولیت بچه دارنشدن در زندگی مشترک رو فقط به عهده زن می ذاره.
یعنی منظورم مشخص نیست؟؟؟!!!!

ریشه تاریخی و فرهنگی یه کلمه، لزوما کاربرد اون کلمه رو تحت تاثیر قرار نمیده. در فضای معمول دنیای واقعی، برای تحلیل معنای واژه ها به زمینه کاربردش بیشتر از منشا شکل گیری و ریشه تاریخیش توجه میشه.