کودکانه هایم تمامی ندارد

There Is No End To My Childhood

تو...

  • سه شنبه ۲۴ مرداد ۹۶
  • ۰۰:۴۰


ولی تو آمدی و شور تازه آوردی

که دلپذیر شود روزگار بی نمکم!


+ شاعر: غلامرضا طریقی

  • نمایش : ۷۴