کودکانه هایم تمامی ندارد

There Is No End To My Childhood

نه شرقی، نه غربی!!!!

  • يكشنبه ۱۵ مرداد ۹۶
  • ۱۷:۰۹

درست است که نباید کسی را به زور به بهشت برد، 
اما با این همه زمینه سازی لطیف و ظریف به سمت جهنم بردن هم درست نیست!

  • نمایش : ۵۸
  • Maryam mariyana
    عوضش جهنم همه آشنان خخخخخخخخخخخخ
    خخخخ
    بالاخره یه وقت یکی از بودن با آشناهاش سیر شده باشه!