کودکانه هایم تمامی ندارد

There Is No End To My Childhood

دلم برات تنگ شده...

  • يكشنبه ۱۵ مرداد ۹۶
  • ۰۰:۲۵

دعا کردم تو رو بازم، با چشمی که نخوابیده

مگه میذاره دلتنگی؟ مگه گریه امون میده؟

  • نمایش : ۳۹