کودکانه هایم تمامی ندارد

There Is No End To My Childhood

و کان الانسان خییییلی عجیبا!

 • دوشنبه ۹ مرداد ۹۶
 • ۱۵:۴۲

وقتی کسی که مدتها است با ویژگیهای خوب می شناسیمش خطایی بکند، فورا نتیجه می گیریم که تا حالا نقش بازی می کرده و روی واقعی اش را به ما نشان نمی داده. ولی اگر آدمی که از نظر ما نادرست است کار خوبی انجام دهد آن را به اتفاق یا تظاهر ربط می دهیم و فکر نمی کنیم شاید روی واقعی اش این باشد!

 • نمایش : ۵۹
 • Maryam mariyana
  درست 
  =)
  نازلی
  کلا ما آدمها صفر و صدی هستیم
  در بالا بردن آدمها تا عرش و بعد کوبیدنشون با مخ روی فرش با همون یک عمل استادیم
  به شدت باهات موافقم.
  خودت باش
  والا!!!!!
  منم والا!!!!!