کودکانه هایم تمامی ندارد

There Is No End To My Childhood

تو دنیای منی...

  • شنبه ۷ مرداد ۹۶
  • ۰۹:۵۳

من فدای تو به جای همه «دنیا» تو بخند


+ البته شاعر گفت به جای همه «گلها»... اما من دلم می خواهد تو به جای همه ی دنیا بخندی!

+ شعر از: فریدون مشیری

  • نمایش : ۱۰۲