کودکانه هایم تمامی ندارد

There Is No End To My Childhood

گویا سر جنگ داریم!

  • جمعه ۲ تیر ۹۶
  • ۰۲:۴۴


تابستان یعنی

آشتی ساده دستهای تو با طبیعت

مگر سر جنگ داری بانو؟

هر سال با تیر می آیی

+محسن کیوان

  • نمایش : ۴۹